Sammenhænge på tværs

Sammenhængsanalyser

Hvor stort bliver det demografiske pres i jeres kommune? Hvad har den største betydning for de stigende udgifter? Er det andelen af modtagere af plejeboliger? Er det jeres plejetyngde i hjemmeplejen eller den produktivitet som I leverer jeres hjemmesygepleje med?

Savner I svar på det, så kan vi hjælpe jer.

Type2dialog har en samlet tilgang til at arbejde med sammenhænge på ældreområdet.

Her kan I få svar på hvor kommunen i særlig grad skal sætte ind, hvis presset fra demografien skal reduceres eller hvis I ønsker at måle resultaterne af den rehabiliterede indsats i kommunen.

I får et samlet overblik over jeres udgifts- og serviceniveau på de mest borger- og omkostningstunge områder.

I kan få beregnet den økonomiske effekt af at ændre på jeres serviceniveau, produktivitet eller jeres rehabiliterende indsatser.

Ved at sammenligne mellem nabokommuner får I et indblik i, hvor I har særlige udfordringer.

Relevante cases

Kontakt vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.