Det specialiserede voksenområde

Rehabilitering på det specialiserede voksenområde

Kan vi arbejde med rehabilitering på det specialiserede voksenområde?

Det korte svar er JA, men vi ser ofte, at kommuner, på trods af rehabiliteringsstartegier, ikke fuldt ud har implementeret rehabilitering som arbejdsmetode og dermed ikke opnår de ønskede resultater.

Vi har mange års erfaring med at bistå kommuner i at udvikle og implementere en rehabiliterende tilgang på det specialiserede voksenområde, med god effekt. Det er vores erfaring, at den rehabiliterende tilgang øger livskvaliteten for den enkelte borger og styrker fagligheden hos medarbejderne. Den rehabiliterende tilgang synliggør omkostningseffektive indsatser via et øget fokus på borgerens progression. Den rehabiliterende tilgang er kommet for at blive - med god grund.

Klik her eller læs mere under om hvordan vi kan hjælpe jer og hvor udfordringerne ligger i at arbejde rehabiliterende på det specialiserede voksenområde. 

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Koordineret og sammenhængende indsatser: Én borger, Én plan

Antallet af borgere, som modtager støtte på det sociale område, er stigende. Udgiftspresset øges, når antallet af borgere med behov for støtte, er højere end antallet af borgere, hvis sager afsluttes.

Type2dialog har de seneste år bistået kommuner med at øge den tværfaglige koordination, så de borgere og familier som har brug for det modtager en koordineret indsats, som tager udgangspunkt i deres mål og ønsker.

Tag det i anvendelse
I Type2Dialog hjælper vi kommuner med at udvikle de tværgående samarbejder. Vi arbejder både med borgerperspektiv, organisatoriske og kulturelle ændringer samt praksisnær kompetenceudvikling.
Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvad Type2dialog kan hjælpe jeres kommune med.

Klik her og læs mere om hvad Type2dialog arbejder med og kan tilbyde vedr. helhedsorienterede og sammenhængende indsatser!

Relevante cases

Kontakt vores dygtige konsulent

Ulighed i sundhed

Fysisk og mental sundhed er fundamentalt for et godt liv. Men for socialt udsatte grupper er sundhed ofte en mangelvare - og netop sundhedsadfærd og livsstil medfører en markant højere sygelighed og dødelighed hos udsatte end hos resten af befolkningen. Når så samtidig udsattes møde med sundhedssystemet ikke altid fungerer optimalt, bliver det svært.

Nytænkning skal der til. Og netop dét samarbejder Type2dialog med kommunerne om, så mønsteret brydes gennem nye, målrettede sundhedstilbud og tværorganisatorisk samarbejde.

Klik her og læs mere om hvilke borgererfaringer vi gjort os i Sønderborg Kommune ift. effekten af at arbejde med ulighed i sundhed. 

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Styrket effektivitet, kvalitet og styring på socialområdet

Mange kommuner oplever aktuelt – og historisk – massive budgetudfordringer på det specialiserede socialområde. Særligt opleves markante stigninger i udgifterne til det specialiserede voksenområde. Kommunernes seneste regnskaber viser, at 8 ud af 10 kommuner oplevede budgetoverskridelser på området – og der er i de aktuelle forventninger til regnskab og budgetter ikke tegn på, at udgiftskurven skulle være knækket.

Samtidig opleves en stigende tilgang til området. Over de sidste 3 år er gruppen af voksne borgere, der modtager en eller flere indsatser efter serviceloven steget med 13 %. Flere og flere børn, unge og voksne kæmper med psykiske problemer, eller udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, og har brug for hjælp og støtte til at mestre livet og hverdagen, ligesom mennesker med fysisk og mental funktionsnedsættelse opnår en stadig højere levealder, der er en afledt positiv konsekvens af en forbedret indsats i både sundhedssystemet og det sociale system.

De stigende udgifter på området og udviklingen i målgrupperne stiller krav til måden, kommunerne går til opgaven med at give målrettede og effektfulde indsatser til borgerne og sikre de rette tilbud og indsatser. Kommunerne er derfor under et stort pres for at finde nye måder at skabe råderum via styrket styring, øget sammenhæng, effektivitet og kvalitet.

Klik her og læs mere om hvordan vi bistår kommunerne vedrørende review af deres styringspraksis!

Klik her og læs mere om hvordan du kan få sociale indsatser der virker!

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Fremtidens misbrugsområde

Kun hver fjerde indskrevne borger gennemfører hele behandlingsforløbet, og de fleste har været der før. Desuden kræver et stigende antal af unge med et skadeligt forbrug af rusmidler nye metoder og tilgange i behandlingen. Anvendelse af nyeste viden om samtaleforløb giver øget kvalitet og bedre fremmøde i misbrugsbehandlingen. Derudover kan bedre sammenhæng mellem indsatser fastholde borgere i forløb og bygge bro mellem sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser.

Flere genindskrivelser – flere udgifter
60% af de borgere der er i misbrugsbehandling er blevet genindskrevet og det har, udover de menneskelige konsekvenser, også store økonomiske konsekvenser. Ved at øge gennemførselsprocenten og succesraten, vil der kunne frigøres ressourcer og nedbringe en eventuel venteliste.

Klik her og læs mere om fremtidens misbrugsbehandling. 

Genindskrivelser på misbrugsområdet

Andel af borgere der er i misbrugsbehandling som bliver genindskrevet

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.