Børn- og ungeområdet

Relevante cases

Koordineret forløb for børn og unge

Antal borgere som modtager støtte på det sociale område, er stigende og flere børn og unge oplever netop at have brug for hjælp.

Når borgere og fagprofessionelle bliver spurgt om hvad der kan gøres anderledes, er der enighed om at styrke det tværgående samarbejde, så borgerne oplever mere sammenhængende forløb som tager udgangspunkt i de ønsker og drømme som børnene/ de unge har.

Type2dialog har mange års erfaring med praksisnær kompetenceudvikling, hvor vi tager fat i det kompetencebehov I har, så I kan implementere og arbejde med en sammenhængende indsats. Vi har selv erfaring fra praksis og har særligt de sidste år arbejdet med tværgående samarbejde og Én plan for familier.

Klik her og læs mere om vores erfaring med helhedsorienteret og sammenhængende indsatser for familier, børn og unge med komplekse problemstillinger. 

Relevante cases

Råderum og effektivitet via styrket sammenhæng og kvalitet

Udviklingen de seneste år efterlader flere spørgsmål i forhold til styringen på det specialiserede børne- ungeområde fx. hvilke tiltag giver de bedste resultater på den korte og lange bane, når der fokuseres på at få styr på bundlinjen, samtidig med at børn, unge og familier får den rette støtte?

Der er desværre ikke et kort svar herpå, men det kræver først og fremmest viden om kommunens målgrupper, brug af indsatstrappen, progressionsrate, organisationen m.v. Som rådgiver for kommuner og regioner igennem 17 år har vi i Type2dialog gjort os mange erfaringer med kommunale tiltag for at genoprette økonomien uden at give køb på kvaliteten.   

Klik her og læs mere om hvordan vi har arbejdet med at skabe kvalitet og råderum i en kommune. 

Ved at identificere de barrierer som kommunens regler og rammer, processer og systemer, udgør for en mere effektiv og sammenhængende indsats, skaber vi et solidt fundament for at tage beslutninger om, hvordan sammenhængskraften i organisationen kan styrkes.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Misbrugsbehandling for unge

Den kommunale indsats til unge og voksne med et skadeligt forbrug af rusmidler kan løftes. Kun hver fjerde indskrevne borger gennemfører hele behandlingsforløbet, og de fleste har været der før. Desuden kræver et stigende antal af unge med et skadeligt forbrug af rusmidler nye metoder og tilgange i behandlingen. Anvendelse af nyeste viden om samtaleforløb giver øget kvalitet og bedre fremmøde i rusmiddelbehandlingen. Derudover kan bedre sammenhæng mellem indsatser fastholde borgere i forløb og bygge bro mellem sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser.

Vores erfaringer dækker bl.a. store implementeringsprojekter for Socialstyrelsen, hvor vi er med til at modne og udbrede behandlingsmetoden MOVE til 20 kommuner i Danmark. Derudover har vi sammen med Socialstyrelsen afprøvet et samtalekoncept til botilbud (PAV) og vi har et tæt samarbejde med Det Nationale Videnscenter for Afhængighed i Grønland (Allorfik).

Endeligt er vores ydelser baseret på erfaringer fra både social- og sundhedsfaglige indsatser rettet borgere med skadeligt forbrug af rusmidler og vi har hjulpet både kommuner, regioner og private aktører med at øge kvaliteten i praksis og skabe mere værdi for borgerne.

Hvad driver os
I type2dialog brænder vi for bæredygtige indsatser som skaber værdi for borgeren og som dermed medfører øget livskvalitet gennem borgerinddragelse, fælles tværsektoriel indsats samt øget indflydelse på egen behandling. Vi arbejder for at borgeren skal føle sig hørt og set gennem inddragelse og en anerkendende og ikke dømmende tilgang. Dette er særligt vigtigt når værdien skal mærkes hos en sårbar målgruppe.

Indskrevne borgere der gennemfører behandlingsforløbet

Andel af indskrevne borgere der gennemfører hele behandlingsforløbet

Stigning i antal unge i behandling

2006 - 2016

Andel unge i misbrugsbehandling med psykiatrisk diagnose

2006 - 2016

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Udvikling af kvaliteten på bo- og døgntilbud for børn og unge

Har I arbejdet systematisk med at skabe en faglig praksis, der er klar til tilsyn?
Et besøg fra os kan kvalificere jeres indsats og give jer klarhed over hvilke områder der skal styrkes. Vi har mange års erfaring med at analysere, udvikle og evaluere social- og sundhedsfaglige indsatser på bo- og døgntilbud og vi tilpasser vores tilgang til praksis alt efter de udfordringer I står overfor.

19% af alle botilbud der i 2018 fik besøg af Det Risikobaserede Tilsyn har så store mangler i deres sundhedsfaglige praksis at det vurderes som ”større problemer for patientsikkerheden”. Det er især mangler vedrørende håndtering af medicin, journalføring, instrukser og hygiejne, der skal forbedres. Derudover har det Sociale tilsyn kontinuerligt fokus på at monitorere indsatsen på landets tilbud til børn og unge og selvom antallet af påbud er faldet de senere år, var der i 2017 fortsat over 100 tilbud, der fik et påbud for ikke at kunne levere den fornødne kvalitet. Begge opgørelser viser at der er plads til forbedring og at ledere og medarbejdere har en vigtig opgave med at sikre en kvalificeret indsats.

Læs mere her om hvordan i kan få overblik over jeres kvalitet i praksis, samt hvordan vi kan hjælpe jer med at omsætte sundhedsfaglige udfordringer til læring og løsninger. 

Relevante cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.