FoKUS-implementering

Løft hele organisationen frem mod et fælles mål på samme tid

Type2dialog har udviklet FoKUS-metoden, der nøje matcher de centrale udfordringer i forbindelse med implementering af strategiske tiltag i store driftsorganisationer. Skal kompetence- og kulturudvikling blandt ledere og medarbejderne reelt føre til en ønsket effekt, kræver det en metodisk funderet læringsproces, der er mere og andet end bare en kursusrække. Der er ikke noget quickfix. Derfor har vi udviklet FoKUS, som er vores grundlæggende procestilgang i implementeringsprocesser. Metoden er i samarbejde med bl.a. KL, FOA og Sundhedskartellet blevet grundigt gennemtestet af mange tusinde ledere og medarbejdere. Den er er unik, fordi den:

  • involverer organisationen på strategisk, taktisk og operationelt niveau
  • er praksisorienteret og inddrager systematiske og kreative læringsprocesser
  • sikrer, at den faglige udvikling tager udgangspunkt i hverdagens praksis og konkrete borgerforløb
  • skaber læring i dagligdagens drift – ikke kun på kursusbænken
  • skaber et fælles fundament og en fælles kultur
  • kontinuerligt har fokus på processens mål og succeskriterier

Når der investeres i kompetenceudvikling, og der samtidig ønskes transfer af viden til arbejdspladsen, er en af de største fremmere, at organisationen formår at implementere det lærte i praksis, og at der arbejdes systematisk med det. I mange tilfælde kan en arbejdsplads have stort udbytte af at arbejde med uddannelseskulturen og ønsket om forandring, samtidig med at man sender medarbejderne på kurser.

— Bjarne Wahlgren, professor og centerleder, Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Aarhus Universitet

Hvis du vil høre mere om implementeringsprocesser, så kontakt os på tlf. 3525 1350 eller info@type2dialog.dk.


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.