Vi omsætter viden til handling

Implementeringsprocesser udviklet til store driftsorganisationer på velfærdsområdet

Når vi bistår ved implementering af fx en ny arbejdsgang, er processen designet ud fra kerneopgaven og den nye praksis, der ønskes. Vi højner kvaliteten i kerneopgaven ved at involvere organisationen på såvel strategisk, taktisk som operationelt niveau. En proces, der matcher jeres behov og ønsker, kan fx indeholde  

 • strategisk driftsrådgivning og sparring
 • projektledelse
 • praksisobservationer
 • faglig kompetenceudvikling af frontmedarbejdere
 • implementeringssupervision for ledere
 • design af arbejdsgang
 • borgerpilotafprøvninger
 • implementeringsagenter

I tæt samarbejde med ledere og nøglepersoner koordinerer vi alle procesfaser og sikrer, at organisationen kommer succesfuldt igennem - fra opstart og afrunding.

Vi samarbejder med en række af landets førende forskningsinstitutioner, og vores implementeringskoncepter er grundigt gennemtestede i samarbejde med bl.a. KL, FOA og Sundhedskartellet. Det er jeres garanti for, at det er evidensbaseret viden eller best practice, som implementeres i jeres organisation. 

Jeres udbytte 
 • Projektledelse og sikring af fremdrift
 • Inddragelse af alle organisationens niveauer
 • Øget effektivitet og økonomiske besparelser
 • Styrket forebyggende indsats
 • Øget faglig viden blandt medarbejderne, som straks omsættes til praksis
 • Styrket tværfagligt samarbejde
 • Øget arbejdsglæde og ejerskab blandt medarbejderne
 • Kvalitetssikring og forankring af ny kultur
Vil du vide mere? 

Vi er altid parat til at besvare dine spørgsmål på tlf. 3525 1350 eller info@type2dialog.dk.

 

 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.