Oline Hedlund

Resumé

Oline har langvarig praksiserfaring inden for både social- og beskæftigelsesområdet og er uddannet socialrådgiver og pt. i gang med en Master i Public Governance.

Hun kommer fra en stilling som myndighedsleder i Solrød Kommune på såvel social- som beskæftigelsesområdet. Oline har således erfaring med ledelse af det voksensociale myndighedsområde med driftsledelse indenfor SEL §107/108, samt med psykiatri- og misbrugsområdet.

I Type2dialog skal Oline bruge sin viden og kompetencer til værdiskabende projekter inden for dokumentation, myndighedsrollen, styrkelse af samarbejdet mellem myndighed og udfører, helhedsorienterede indsatser, recoveryorienteret praksis og andre virksomme indsatser på det sociale område. Samspillet mellem beskæftigelses- og socialområdet har Olines store fokus, hvor særligt beskæftigelsesområdet skal bidrage til mere virkningsfulde indsatser på socialområdet.

Beskæftigelsesområdet er en enorm vigtig vinkel, som vi er glade for styrkes endnu mere med Oline om bord. Hun har erfaring med at stå i spidsen for resultatskabende beskæftigelsesrettede projekter, der har bemærket sig blandt de bedste resultater på landsbasis.

Oline er chefkonsulent i Type2dialog. Vi ser frem til at bruge hendes erfaringer både fra Marselisborg, Epinion, samt hendes store viden og erfaring fra det kommunale område.  

Udvalgte projekter og opgaver

Solrød Kommune:

 • Ansvarlig for etablering af selvstændigt voksenspecialiseret socialområde med implementering af arbejdsgange, samt faglige standarder for området, herunder også myndighedsdelen på misbrugsområdet.
 • Ansvarlig for et 2-årigt hjemtagelses- og forhandlingsprojekt af borger i midlertidige botilbud til egne boliger. Halvdelen af borgerne i projektet overgik til egen bolig med stor succes.
 • Inspirationskommune udpeget af AMK Øst i BIR projektet – et tværgående beskæftigelsesprojekt med deltagelse af både sundheds- og socialområdet. Seneste resultater har bragt Solrød frem som den førende kommune i skabelse af løntimer for udsatte borgere med gode afledte effekter på socialområdet.
 • I spidsen for Solrød Kommunes integrationsindsats, der udmærkede sig via en målrettet jobindsats fra at ligge blandt de 20% dårligste til at bringe flygtninge i arbejde og ligge helt i front på kun 6 måneder.
 • Implementering af IPS-indsats støttet af den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ, hvor 750 mio. kr. er øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode.

Marselisborg

 • Gennemført en række,  af såvel kvalitativ som kvantitative analyser for Beskæftigelsesregionerne i forhold til visitation og udvikling af best practice i beskæftigelsesindsatser for alle målgrupper.
 • Udvikling af kompetenceforløb for rehabiliteringsteam og sagsbehandlere som led i implementering af førtidspensionsreformen i 5 kommuner.
 • Fungeret som underviser og eksaminator på jobcenterintro uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol samt undervist i rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen på UCL.
 • Udvikling af uddannelseskoncept for frivillige rollemodeller, som en understøtning til igangværende beskæftigelsesindsats overfor psykisk sårbare unge i 5 kommuner. Projektet var en del af projektet ”Solidaritet mellem generationer” finansieret af Socialministeriet.

Epinion

 • Brugertilfredshedsundersøgelse Fredericia Kommune og efterfølgende proces-og supervisionsforløb af medarbejdere. Projektet havde til formål at sikre tilfredshed og progression i borgersamarbejdet.
 • Kompetenceudvikling i god service – Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune. 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.