Jesper Ahrensburg

Resumé

Jesper er Chefkonsulent inden for sundhed og ældreområdet. Jesper er en rutineret projektleder og en erfaren sektorekspert inden for udviklingsprojekter, analyser og evalueringer af indsatser på sundhedsområdet. Hans fokusområder er bl.a. data og analyse, samspillet i det nære sundhedsvæsen mellem kommuner, regioner og sygehuset og.

Jesper har gennem sin karriere bl.a. haft stillinger som projektchef i Rudersdal Kommune, økonomichef, og budget- og planlægningschef på flere hospitaler og arbejdet som økonom kommunalt og regionalt med fokus på social- og sundhedsområdet.

Som tidligere projektleder på frikommuneprojektet ”Etablering af rammer for tværkommunale akutfunktioner” har han været med til at afprøve nye samarbejdsformer på det akutte tværsektorielle område mellem hospital, kommunal akutsygepleje, almen praksis og Akuttelefonen 1813. Gennem årene har han desuden opbygget betydelig erfaring med datadrevet kvalitetsudvikling, analyse og sikker økonomisk drift i hospitalsvæsenet.

Jesper er uddannet cand.polit.

Udvalgte projekter

Brøndby Kommune, Nøgletals- og benchmarkanalyse på ældreområdet på hovedudgiftsområderne hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre, træning og rehabilitering samt hjælpemidler.

Haderslev Kommune, ”Sammen om diabetes i psykiatri og somatik, tværsektorielt samarbejde om tidlig opsporing diabetes og implementering af indsatser for særligt sårbare borgere, projektleder.

Halsnæs Kommune, ”En sammenhængende tilgang til borgere, der går på tværs af voksen- og ældreområdet”, en analyse af snitflader og samarbejde om levering af hjemmepleje, rehabiliteringsforløb og socialpædagogiske støtte i eget hjem (§83, 83a og 85), samt af samarbejdet på tværs omkring borgere med massive støttebehov.

Udvalgte cases


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.