Tidlig opsporing og sundhedsfremme på det specialiserede område

Styrk kvaliteten og effektiviteten i kerneopgaven

Borgere med udviklingshæmning eller misbrug har høj risiko for at udvikle livsstilssygdomme som diabetes, overvægt og hjertekarlidelser såvel som med fysiske handicap. Det stiller særlige krav til medarbejderne på eksempelvis botilbud, som skal være i besiddelse af en stor viden, dels om sygdomme, forebyggelse og sundhedsfremme - og dels om borgernes livshistorie. 

Forebyg indlæggelser til gavn borgernes livskvalitet og kommunens budget
En hospitalsindlæggelse kan have store omkostninger for den enkelte borgers livskvalitet såvel som for kommunens økonomi i form af medfinansiering. Derfor giver det god mening at reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser eller genindlæggelser. Tidlig opsporing kræver, at medarbejderne på det specialiserede voksenområde har fokus på at observere og reagere hurtigst muligt, hvis en borgers almentilstand ændres. 
Med Type2dialogs processer og modeller til tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser kan I sikre en systematisk indsats baseret på et reelt kompetenceløft og en ny arbejdspraksis i jeres organisation. Gevinsterne kan måles direkte hos såvel den enkelte borger, i forhold til medarbejdernes arbejdsglæde samt jeres ressourceforbrug.
Vi skræddersyer udviklingsforløb til eksempelvis botilbud og plejecentre, der vil sikre, at deres medarbejdere er opdateret på den nyeste viden om fx
  • Livsstilssygdomme, aldring, demens og udviklingshæmning
  • Sundhedspædagogiske metoder til sundhedsfremme
  • Tidlig opsporing og forebyggelse af sygdomme
  • Borgerinddragelse og livshistorien
  • Fagetiske dilemmaer og tværfagligt samarbejde
  • Værdiskabende dokumentationspraksis
  • Rehabilitering, empowerment og recovery
Vil du vide mere?

Ring til Type2dialog på tlf. 3525 1350 eller skriv til info@type2dialog.dk.


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.