Rehabilitering på psykiatriområdet

Fokus på borgerens mestring af eget liv, livskvalitet og værdighed

Mange kommuner arbejder i dag for at sikre borgerne rehabiliteringsforløb for at fremme den enkelte borgers muligheder for at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. De gør de, fordi erfaringerne viser en stor sammenhæng mellem høj grad af selvhjulpenhed og høj grad af livskvalitet. Takket være den rehabiliterende arbejdsform kan medarbejderne i landets kommuner arbejde mere systematisk for at øge borgernes livskvalitet og fysiske, psykiske og sociale funktionsevner. Det sker med udgangspunkt i borgernes egne mål og drømme og gennem et målrettet og velkoordineret samarbejde tværs af fag og forvaltninger, der sikrer, at alle arbejder ud fra fælles mål og prioriteringer.

Gevinster:
  • Borgerne føler sig mere inddraget og hørt
  • Mere selvhjulpne og tilfredse borgere
  • Både medarbejdere og borgere oplever en øget grad af samarbejde på tværs af afdelinger og forvaltninger
  • Medarbejdere på tværs af afdelinger og forvaltninger arbejder ud fra fælles mål og prioriteringer
  • Organisationens viden om rehabilitering, empowerment, recovery og sundhedsfremme øges
  • Menneskelige og økonomiske ressourcer udnyttes optimalt

Type2dialog har i mere end et årti arbejdet med implementering af rehabilitering på de kommunale velfærdsområder ud fra vores egne driftssikre koncepter. Vi bistår nogle af landets største kommuner, der som de første herhjemme har implementeret nye arbejdsformer i socialpsykiatrien baseret på rehabilitering og recovery. Se et eksempel her.

Vil du vide mere? 

Så kontakt os på info@type2dialog.dk eller tlf. 3523 1350 - og læs casen om rehabilitering i Sønderborg Kommune herunder.


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.