Rehabilitering på handicapområdet

Øg borgernes mulighed for at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt

Erfaringerne viser, at der er stor sammenhæng mellem en høj grad af selvhjulpenhed og en høj grad af livskvalitet. Derfor giver det god mening, at flere og flere kommuner implementerer den rehabiliterende arbejdsform. Rehabiliteringsindsatsen skal tage udgangspunkt i borgernes egne ressourcer, personlige mål og behov og foregå i samarbejde med borgeren. Gennem et målrettet og velkoordineret tværfagligt samarbejde skal de professionelle understøtte den enkelte borgers recovery-proces og arbejde mere systematisk for at øge borgernes livskvalitet.

Nøgler til succesfuld rehabilitering
  • Høj grad af borgerinddragelse, der sikrer, at der tages udgangspunkt i borgerens egne håb og drømme
  • Samarbejde med pårørende, netværk og frivillige
  • Fokus på empowerment, recovery og sundhedsfremme samt på borgerens funktions- og mestringsevne
  • Samarbejde på tværs af fag og forvaltninger, der sikrer, at der arbejdes ud fra fælles mål og prioriteringer
Vil du vide mere?

Så kontakt os på tlf. 3525 1350 eller info@type2dialog.dk.


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.