Udvikling af et digitalt dagcenter skal hjælpe personer med demenssygdom og deres pårørende

Personer med demenssygdom og deres pårørende, tilsammen omkring en halv million danskere, er hårdt ramt af corona-epidemien. Krisen har lukket dagcentre og andre aktivitetsmuligheder, hvilket har fjernet den struktur og det indhold i hverdagen, som mange hjemmeboende personer med demenssygdom er afhængige af. Derudover er plejecentrene også lukket for besøg. Det svækker borgernes livskvalitet, og presser i mange tilfælde deres pårørende. Det skal udviklingen af et digitalt dagcenter afhjælpe.

Et partnerskab bestående af rådgivningsvirksomheden Type2dialog, Alzheimerforeningen, Kommunernes Landsforening og digitalbureauet GORM Agency er gået sammen om et projekt, der – med støtte fra Innovationsfonden - skal udvikle landets første digitale dagcenter for personer med demenssygdom, deres pårørende og personale.

Det digitale dagcenter skal hjælpe personer med demenssygdom til at opretholde en hverdag med struktur, tryghed, indhold og livskvalitet – både for hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre. Dermed vil dagcentret også være med til at aflaste pårørende.

Evnen til at være fokuseret kan være meget kortvarig for personer med demenssygdom. I den digitale løsning skal teknologien være med til at sikre, at de små vinduer af opmærksomhed hos den enkelte borger – fx via billeder, lyd og menneskelig kontakt - udnyttes til at skabe livskvalitet. Den digitale løsning skal dermed være med til at finde ind til mennesket bag demenssygdommen.

Den enkelte borger skal kunne vælge aktiviteter og funktionaliteter i det digitale dagtilbud, som er tilpasset den enkeltes livshistorie, interesser, behov og ressourcer.

Dagscentret version 1 vil være klar til oktober 2020
Dagcentret udvikles fra 1. maj 2020 og de kommende fire måneder. Målet er, at de første personer med demenssygdom og deres pårørende kan begynde at bruge den første udgave af dagcentret omkring 1. oktober 2020.

Afsættet vil være en kortlægning af, hvilke erfaringer der allerede er gjort ift. digitale løsninger rettet mod personer med demenssygdom, således at dagcentret kan bygge på det bedste af det, som allerede findes.

Efter 1. oktober 2020 vil dagcentret skulle udvikles videre, og det skal undersøges, om den viden der opbygges, kan komme andre målgrupper end personer med demenssygdom til gavn. Målet er, at dagcentret også skal eksistere ud over COVID-19-perioden.

Det vurderes, at mange personer med demenssygdom og deres pårørende vil have glæde af støtte til at få indhold og struktur i hverdagen, som rækker ud over den nuværende virus-periode. Et digitalt dagcenter vil kunne være et supplement til eksisterende tilbud, fordi det vil være nemt tilgængeligt og kunne nå ud til mange målgrupper både blandt personer med demenssygdom og deres pårørende.

En tænkt hverdag for en borger – understøttet af det digitale dagcenter - kan fx se sådan her ud:
  • 8-8.30: Morgensang
  • 8.30-10.00: Livshistorier
  • 10.00-11.00: Gymnastik
  • 11.00-12.30: Pause og frokost
  • 12.30-13:00 Rådgivning og video-samtale med fast kontaktperson i dagcenter
  • 13.00-14.00: Spil – fx puslespil eller banko
  • 14.00-15.00: Video-snak med pårørende (fx børn)

Kontakt en af vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.