Forløb for driftsledere på ældre- og sundhedsområdet

I et samarbejde mellem Komponent og Type2dialog

Komponent og Type2dialog udbyder i et samarbejde et forløb for driftsledere på ældre- og sundhedsområdet, hvor du som mellemleder får viden om drift, styring og ledelse på ældre- og sundhedsområdet samt konkrete bud på, hvordan du kan optimere, effektivisere og kvalitetsudvikle sammen med medarbejderne.  

Driftsledere på sundheds- og ældreområdet løfter en vigtig og kompleks ledelsesopgave, hvor arbejdet kræver en bred vifte af kompetencer. 

Det forventes af driftsledere at de kan bevare overblikket og har fokus på kerneopgaven, samtidig med at de styrer en stram økonomi og motiverer samt leder medarbejderne i en travl hverdag, uden at gå på kompromis med kvaliteten og arbejdsglæden i en organisation, som arbejder 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året.

På forløbet opnår driftsledere nye redskaber til at navigere i en travl og ofte uforudsigelig hverdag samt praksisnær sparring med andre driftledere i samme båd.

"Som ny driftsleder kan du føle, at du står lidt alene med at jonglere de mange komplekse opgaver, der er en del af din hverdag. Ved at mødes med ledere i samme situation, får du et sparringsrum samtidig med, at du får udvidet din værktøjskasse, så du kan skabe stabil drift med fokus på både trivsel, ressourcer og kvalitet."

— Signe Haldgran, Chefkonsulent, Type2dialog
Målgruppe og tilmelding til forløbet Driftsledelse på ældre- og sundhedsområdet

Forløbet er for driftsledere på ældre- og sundhedsområdet med op til tre års erfaring. Du kan f.eks. være afdelingsleder på et plejecenter eller leder af f.eks. et akutteam, et hjemmeplejeteam, et sygeplejeteam, døgnpladser eller en genoptræningsafdeling.

Tilmelding
Du kan få mere af vide og tilmelde dig hos Komponent her: www.cok.dk/driftsledelse

Fire moduler med fokus på styring og ledelse på ældre- og sundhedsområdet

Forløbet Driftsledelse på ældre- og sundhedsområdet, der strækker sig over fire moduler, sætter fokus på styring og ledelse på ældre- og sundhedsområdet under de fire overskrifter:

  1. Datadrevet ledelse og praksisnær kvalitetsudvikling,
  2. Ressourceledelse, driftsøkonomi og opgaveprioritering,
  3. Læring og håndtering af tilsyn
  4. Den attraktive arbejdsplads og samarbejde på tværs.

"Vi har fået fede ledelsesværktøjer!" "Forløbet har givet gode relationer og guldkorn på tværs." "Det har været dejligt at dele erfaringer og sparre med andre driftsledere." "Det har været godt at se at driftsledelse trods alt er lidt ens og at der er andre end mig, der har de samme problemstillinger." "Jeg er helt sikkert blevet klogere på hvordan jeg kan løse mine udfordringer."

— Tidligere deltagere, anonyme, på forløbet Driftsledelse på ældre- og omsorgsområdet
Praksisnært forløb for driftlsedere

Type2dialog og Komponent har udviklet et praksisnært lederudviklingsforløb for mellemledere, der vil have nye kompetencer og værktøjer til at løfte driftslederopgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Udgangspunktet for forløbet er deltagernes egen praksis og i løbet af kursusperioden arbejdes der med opgaver, temaer og problematikker fra deltagernes egen dagligdag med udgangspunkt i de tre hjørneflag for stabil driftsledelse, med borgere og pårørende i centrum.

Formål
Forløbet giver dig viden, konkrete redskaber og værktøjer, som både bidrager til at kvalificere organisationen og hjælper til at sikre en stabil hverdag for borgere og medarbejdere.

Forløbet består af fire læringsdage:

1. modul: Datadrevet ledelse og praksisnær kvalitetsudvikling
Dette modul handler om, hvordan driftsledere kan anvende klinisk data til datadrevet ledelse, hvor deltagerne afprøver forbedringsmetoden og forandringsteori, som veje til kvalitetsudvikling af praksis.

2. modul: Ressourceledelse, driftøkonomi og opgaveprioritering
Andet modul handler om, hvordan driftsledere prioriterer i hverdagens travlhed. Her lærer deltagerne også hvordan et driftsbudget er sammensat og får nye værktøjer, som kan bruges til at styre økonomien og skabe økonomisk råderum.

3. modul: Læring og håndtering af tilsyn
På dette modul er der fokus på hvilke anmeldte og uanmeldte tilsyn, som kan forventes. Deltagerne lærer også at anvende tilsyn til konkret læring og kvalitetsudvikling; hermed styrkes den organisatoriske resiliens og meningsskabelsen i hverdagen.

4. modul: Den attraktive arbejdsplads og samarbejde på tværs
På fjerde modul er der fokus på social kapital, hvor deltagerne får metoder til at inddrage medarbejderne i at udarbejde individuelle udviklingsplaner, som øger arbejdsglæden og gør organisationen til en attraktiv arbejdsplads. Driftslederne får også konkrete metoder til at styrke samarbejdet med pårørende.

Igennem forløbet vil der blive præsenteret en rækker modeller, metoder og værktøjer. Mellem læringsværkstederne får deltagerne mulighed for at arbejde med præsenterede temaer, metoder og værktøjer i egen organisation.

Efter forløbet vil du, som driftsleder opleve at:

  • Stå stærkere i dit lederskab
  • Have flere metoder til at sikre stabil drift
  • Vide, hvordan du kan bidrage til at kvalificere organisationen

Kontakt en af vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.