Bliv klar til tilsyn - skærpet fokus på medicinområdet

Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn i bl.a. hjemmeplejen, på akuttilbud og på bosteder har fokus på medicinhåndtering og patientovergange.

Mange steder er der allerede fokus på kvalitetsudvikling på medicinområdet og iværksat tiltag, der skal øge patientsikkerheden og borgernes livskvalitet. Men i takt med den øgede opgaveglidning mellem de forskellige sektorer bliver personalet i primær sektor i stadig større grad involveret i komplekse medicinopgaver.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har fortsat fokus på medicin, bl.a. fordi det er på dette område, der laves suverænt flest fejl:

  • 5-12 % af alle hospitalsindlæggelser skyldes medicinrelaterede hændelser. Forekomsten tredobles, hvis man kun ser på genindlæggelser.
  • 67 % af alle utilsigtede hændelser på det kommunale velfærdsområde er relateret til medicin.
Ti medicinpræparater tre gange dagligt

Type2dialogs analyser viser endvidere, at det er meget almindeligt, at beboere på bosteder og plejecentre samt borgere tilknyttet hjemmeplejen i gennemsnit er i behandling med ti forskellige medicinpræparater, som skal tages tre gange dagligt. Medicin er altså en væsentlig del af både den pædagogiske indsats på bosteder og plejeopgaven i hjemmeplejen samt på plejecentre. Den komplekse opgave kræver en systematisk tilgang til hverdagens arbejde med borgerens medicin og ikke mindst kompetencer i forhold til at observere og reagere, når borgeren oplever positive eller negative bivirkninger.

Medicinfaglig kvalitetsudvikling med Type2dialog

Der er mange gode grunde til at prioritere kvalitetsudvikling på medicinområdet - og et kvalitetsløft her vil ikke mindst komme de mest sårbare borgere til gavn. Type2dialogs tværfaglige specialistteam, som inkluderer farmaceuter, bistår bl.a. ved kvalitetsvurderinger, potentialeanalyser samt kompetenceudvikling af medarbejdere.
Vores processer sikrer, at ny viden implementeres i praksis, så der på kort tid kan høstes gevinster - fx i form af:

  • effektiv praksis, systematiske arbejdsgange og meget mindre spildtid
  • medarbejdere med større viden og stærkere kompetencer ift. medicinhåndtering
  • færre utilsigtede hændelser relateret til medicinprocesser
  • færre indlæggelser og genindlæggelser og øget patientsikkerhed
  • mere orden, mere effektiv lagerstyring og færre forgæves kørsler ifm. medicindosering
  • intelligent dokumentation
  • borgerne øger deres mestringsevne, og deres recovery-proces styrkes
Vil du vide mere?

Få mere information om kvalitetsudvikling på medicinområdet ved at kontakte sundhedsfaglig chefkonsulent og farmaceut Camilla Neuper Kjeldal i Type2dialog på enten cnk@type2dialog.dk eller tlf. 2396 5737.

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.