11-06-2018

Positive rehab-effekter i Sønderborg

I Sønderborg Kommune er der kontinuerligt fokus på at tage næste skridt med rehabilitering som arbejdsmetode. Sidste skud på stammen var en organisatorisk ændring, med afprøvning af et fremskudt rehabiliteringsteam. Type2dialog blev inviteret indenfor som samarbejdspartnere, og i dag er det tydeligt at se de positive effekter det har bragt med sig. Derfor er en stor udrulning sat i gang.

I 2016 blev det besluttet at rette et særligt fokus på målgruppen ”nye” borgere visiteret til hjemmeplejen og sygeplejen. En arbejdsgruppe havde foreslået forskellige løsningsmodeller, og der var politisk opbakning til at afprøve systematiske og tværfaglige rehabiliteringsforløb med et fremskudt rehabiliteringsteam.
På design-workshops blev borgerflow og arbejdsgange designet, et fremskudt team blev etableret og trænet og et tæt samarbejde mellem bestiller og udfører var omdrejningspunktet ift. at øge borgerflowet.

 

Korte tykke forløb virker og skaber faglig stolthed

Det største fokus i opstartsfasen var at støtte medarbejderne i at følge arbejdsgangen og ”købe ind på den nye arbejdsform”, hvor tempo, tværfaglighed, systematik og borgerinddragelse var i fokus. Men det tog ikke lang tid – for det var tydeligt for medarbejderne at se resultat af den faglige indsats. Det viste sig hurtigt at borgernes mestringsevne blev forbedret uge for uge, og det gav arbejdsglæde og faglig stolthed til medarbejderne.  

Der investeres i, at der hos den enkelte borger leveres flere og tværfaglige indsatser i en afgrænset periode og hermed mere tid. Altså ”korte tykke forløb” – med borgerens mål som omdrejningspunkt. Nu viser en evaluering, at de første erfaringer med korte, systematiske og tværfaglige rehabiliteringsforløb i borgerens eget hjem, har en positiv effekt.

Sønderborg Kommune ser det fremskudte rehab-team som en god investering, som også på lang sigt vil skabe stor værdi. Til JydskeVestkysten udtaler Preben Storm (S), formand for Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune: ”Det er altid dejligt, når ting kan gøres billigere, men det er ikke det vigtigste her. Den største gevinst er, at borgerne bliver mere selvhjulpne. Så vinder man på den lange bane”. 
 Tilbage

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.