Skab en attraktiv arbejdsplads og tiltræk de rigtige medarbejdere

Kompetenceudvikling og massivt fokus på arbejdsmiljøet kan være med til at gøre social- og sundhedsområdet mere attraktivt i en tid, hvor det bliver sværere og sværere at rekruttere kvalificeret personale.

Læs mere

Rehabilitering rykker i Sønderborg

Magasinet Pleje har viet en hel del spalter til solstrålehistorier fra hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Her bærer etableringen af et fremskudt rehabiliteringsteam masser af frugt - til glæde for borgere, pårørende og personale.

Læs mere

Tidskrævende medicinhåndtering i hjemmeplejen

Medicinhåndtering tegner sig for en stor – og stigende – del af tidsforbruget i hjemmesygeplejen. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan medicinhåndteringen bedst understøtter borgernes trivsel og udvikling i praksis.

Læs mere

Øget kvalitet og arbejdsglæde på Midlertidige Pladser i Glostrup

En ny kvalitetsstandard, arbejdsgang samt nye værktøjer til triage og mødeafholdelse. Midlertidige Pladser i Glostrup Kommune har på kort tid løftet kvaliteten i kerneopgaven til stor glæde for både medarbejdere og borgere.

Læs mere

Ny mand i front for Blended Learning i Type2dialog

Når vores nye seniorkonsulent Claus Sørensen om få dage starter i Type2dialog, bliver han ansvarlig for fagområdet Blended Learning, som omfatter vores ydelser inden for kompetenceudvikling.

Læs mere

Medicinhåndtering på bosteder - ny artikel i Social Udvikling

10 forskellige lægemidler - hver dag! Det er, hvad borgere, der bor på botilbud, i gennemsnit indtager. Derfor er det så vigtigt, at personalet er klædt på til at sikre det bedst mulige samspil mellem medicin, sundhedsfaglige tiltag og socialpædagogiske metoder.

Læs mere

Tilsynets målepunkter for bosteder og misbrugscentre i 2018

Arbejder du på et bosted eller misbrugscenter? Så grib chancen for at få overblik over det risikobaserede tilsyns målepunkter i 2018. De er netop blevet offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere

Succes med seniorer: Her tilpasses jobbet efter medarbejdernes livsfaser

Arbejdsmarkedsforsker og Type2dialog opfordrer arbejdsgiverne til at få øjnene op for det grå guld. Fordelene ved at have medarbejdere i alle aldre er utallige.

Læs mere

Indspark fra Type2dialog på Demensalliancens temadag

Deltagerne på temadagen i Det Nationale Demensrum den 6. december fik masser af stof til eftertanke - og udvikling - i selskab med 23 kommuner. Derudover fik de indspark fra forfatter Thomas Bredsdorff og adm. direktør i Type2dialog Helene Hoffmann - og sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank overrakte Demensprisen 2017.

Læs mere

Rehabilitering i sygeplejen - sådan!

Sygeplejerskens rolle i den rehabiliterende indsats er vigtig. Men hvordan udnytter man bedst faggruppens store potentiale til gavn for borgerne og deres rehabiliteringsforløb? Det giver vores Eva Sole Jepsen sine bud på i det nyeste nummer af bladet SÅR.

Læs mere

Ringsted Kommune udvikler Den Rehabiliterende Organisation

Rehabilitering anno 2018. I Ringsted har man sat alle sejl for at styrke det rehabiliterende arbejde på ældreområdet. Tværfaglighed, koordinering og struktur er nøgleord i processen.

Læs mere

Frugtbar tværfaglig koordinering i Sønderborg

Både medarbejdere og borgere høster nu udbyttet af den store indsats, som hjemmeplejen siden april har ydet. Borgerne bliver hurtigere selvhjulpne og medarbejderne er ’ovenud begejstrede’ for det tværfaglige fokus, som et nyt fremskudt rehabiliteringsteam og implementeringen af ugentlige Det tværfaglige Rehabiliteringsmøde (DTR) har medført.

Læs mere

Medicin i fokus - Er I klar til det risikobaserede tilsyn i 2018?

Slå flere fluer med et smæk: Få taget temperaturen på jeres medicinpraksis, styrk patientsikkerheden, og bliv rustet til at byde det risikobaserede tilsyn indenfor i det kommende år.

Læs mere

Hvordan oplever borgeren samarbejdet med kommunen?

Borgernes input skal være med til at forme udviklingen af fremtidens indsatser på det specialiserede område i Kalundborg Kommune.

Læs mere

Unge og rusmidler: PAV skaber viden til gavn - både nu og i fremtiden

Værdifuld dokumentation. De åbne anbringelsessteder og bosteder, som implementerer forbehandlingsmetoden PAV, er i fuld gang med at styrke indsatsen over for unge med en rusmiddelproblematik - både her og nu og i fremtiden.

Læs mere

Type2dialog fejrer 15 års jubilæum

Sundere og gladere danskere, mere lighed i sundhed og en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. Helene Hoffmann havde store ambitioner, da hun for 15 år siden grundlagde Type2dialog. Og de driver den dag i dag hele teamet i et af landets førende konsulenthuse med speciale i implementeringsprocesser på de store velfærdsområder.

Læs mere

Rehabilitering nedbryder siloer

KL satte forleden fokus på rehabilitering som udgangspunkt for kommunernes arbejde på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. I Type2dialog deler vi gerne ud af vores store erfaring på netop dette felt.

Læs mere

Kvalitetsløft i Halsnæs Kommune: Sikker medicin på ældreområdet

Mange ældre borgere får dagligt adskillige typer medicin, heriblandt såkaldte risikosituationslægemidler. I samarbejde med Type2dialog opkvalificerer Halsnæs Kommune nu 200 sundhedsfaglige medarbejderes medicinkompetencer.

Læs mere

Ny film om styrket indsats over for anbragte unge med en rusmiddelproblematik

Rusmidler er en del af hverdagen for mange anbragte unge. I en ny film om forbehandlingsprogrammet PAV fortæller en ung borger, en leder af et anbringelsessted og nogle af landets førende rusmiddeleksperter om, hvordan indsatsen over for de unge kan styrkes.

Læs mere

Styrk patientsikkerheden med digital læring om ældre og medicin

Type2dialogs e-learning om bl.a. rehabilitering har gennem de seneste år været med til at løfte kvaliteten i praksis over hele landet. Nu er vi klar med et nyt digitalt læringsmodul om medicinhåndtering på ældreområdet - et tema, der også er i fokus for de risikobaserede tilsyn.

Læs mere

Erik sendte hjælpemidlerne retur efter tre ugers rehabilitering

Takket være en målrettet indsats fra rehabiliteringsteamet i Bornholms Regionskommune genvandt 85-årige Erik sin selvstændighed på rekordtid.

Læs mere

En skattet senior fejrer 10 års jubilæum

Indbegrebet af ordentlighed. Det er sådan, vi opfatter vores garvede jubilar, der fredag blev behørigt fejret af kollegerne på Høstvej. Men ordentlighed er blot en af den aktive seniormedarbejder Ellen Skjernings mange kvaliteter.

Læs mere

Forandringsledelse og -modstand i sundhedssektoren

Hvorfor er der så mange organisatoriske forandringer, som ikke lykkes? Det giver en dugfrisk ph.d.-afhandling sit bud på, idet den stiller skarpt på mellemlederens oplevelse af forandringsmodstand. Forfatteren bag, Richard Ledborg Hansen, har været ansat i Type2dialog, som var med til at skabe rammerne for hans projekt.

Læs mere

Type2dialog fortsat i DI's sundhedspolitiske udvalg

Innovative velfærdsløsninger til gavn for borgerne. Det er blot noget af det, adm. direktør i Type2dialog Helene Hoffmann er med til at sætte fokus på som medlem af Dansk Industris sundhedspolitiske udvalg. Hun er igen i år blevet udpeget til at fortsætte i udvalget.

Læs mere

Vi husker på dem, som glemmer

Igen i år blev der uddelt mindeværdige huskekager til hele vores travle team. Det skete i anledning af Den Internationale Alzheimerdag torsdag den 21. september.

Læs mere

Sådan øger Haderslev Kommune flowet på korttidspladserne

En fælles forståelse for kerneopgaven på tværs af bestiller og udfører. Øget flow på de midlertidige pladser. Bedre udnyttelse af ressourcerne. Mere tilfredse borgere, der hurtigere bliver i stand til at kunne mere. En styrket og bedre koordineret rehabiliterende indsats. Det er nogle af de frugter, Haderslev Kommune i dag høster som følge af et kvalitetsløft på tværs af myndighed og korttidspladser.

Læs mere

Praksisnær kompetenceudvikling skal løfte demensindsatsen

Nu skal de første mange millioner fra den nationale demenshandlingsplan omsættes til et markant løft af demensindsatsen. Type2dialogs specialister er med i første geled, når frontpersonalets viden og kompetencer såvel som den relationelle koordinering i pleje- og behandlingsindsatsen skal styrkes.

Læs mere

På optagelse med TV-Glad

Sammen med TV-Glads produktionsenhed er vi i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en film om PAV-forbehandlingsprogrammet. I den fortæller bl.a. lederen af et anbringelsessted, en tidligere hashmisbruger og psykiater Henrik Rindom om vigtigheden af motivationsarbejde med unge, der har en rusmiddelproblematik.

Læs mere

Værdighedspolitikken har fået luft under vingerne i Køge

Det var en begejstret ældreminister Thyra Frank, der i sommer besøgte Ølby Ældrecenter i Køge Kommune. Her har Type2dialog været med til at omsætte værdighedspolitikkens gode intentioner til handlinger, som gør en konkret forskel for den enkelte borgers livskvalitet.

Læs mere

"Vi går fra at være relationen til borgeren til at skabe relationer for borgeren"

I det seneste nummer af Social Udvikling kan du læse, hvordan metoden SMARTE mål på kort tid har styrket borgerinddragelsen og samarbejdet på tværs på det specialiserede område i tre jyske kommuner.

Læs mere

Forskningsprojekt om ældre og antidepressiv medicin

Hvorfor får stadig flere ældre antidepressiv medicin? Det skal et spændende postdoc-projekt afdække. Som bidragsyder til projektet kan Type2dialog bl.a. trække på sin erfaring med brugerinddragelse, empowerment og udvikling af praksisnære redskaber.

Læs mere

PAV: En bedre fremtid for anbragte unge - tilmeld jer 2018-holdene nu!

Ledere og medarbejdere fra en række åbne anbringelsessteder har været med til at give PAV en forrygende start. Mens pionererne for alvor går ind i implementeringsfasen, starter vi de næste hold op. Der er rift om pladserne, så tilmeld dig og dine kolleger 2018-holdene nu, hvis I vil klædes på til at opspore anbragte unges rusmiddelforbrug tidligere - og til at iværksætte en målrettet indsats. Det er gratis at deltage!

Læs mere

Fra flaskehalse til større flow - succes med DTR i Haderslev

Vores mødemodel kommer både medarbejdere og borgere til gode på de midlertidige pladser i Haderslev Kommune.

Læs mere

Sønderborgs rehab-team tramper i pedalerne

Supervisions-selfie. I Sønderborg Kommune er Type2dialog med til at få hjemmeplejens fremskudte rehabiliteringsteam op at køre.

Læs mere

Værdiskabelse i Fredericia - fra ydelse til indsats

Hvordan skal borgeren møde os? Det spørgsmål er omdrejningspunktet for en spændende kvalitetsudviklingsproces på det specialiserede voksenområde i Fredericia Kommune. Her har myndighed og udfører både fået godt greb om den rehabiliterende arbejdsform og en ny systematisk arbejdsgang, som de har afprøvet sammen med borgerne.

Læs mere

"Der her er nok det bedste, der nogensinde er sket på afdelingen"

Endnu et medie har lavet en fin omtale af vores samarbejdspartner Grønnehavens succesfulde tiltag på demensområdet: Med faste triageringsmøder på den skærmede enhed Kysthuset forebygges udadreagerende adfærd hos beboerne - og arbejdsmiljøet blomstrer.

Læs mere

Patientsikkerhed i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Det handler om liv, patientsikkerhed og værdighed for borgerne. Hver dag samarbejder Type2dialog med private og offentlige aktører på tværs af sektorer om at udvikle fremtidens sundhedsvæsen. Vores erfaringer rimer godt på de anbefalinger, Dansk Selskab for Patientsikkerhed giver i ny rapport.

Læs mere

Psykiatrikonferencen ramte plet i praksis

”Der var rigtig mange oplæg, som gav gode ideer til, hvordan vi kan arbejde videre hjemme i egen fold,” lyder det fra en af deltagerne.

Læs mere

Tillykke til vores to nye FoKUS-projektledere

Type2dialogs dygtige projektledere står hver dag i spidsen for implementering af strategiske tiltag i store driftsorganisationer. Nu har endnu to af vores kolleger opnået en FoKUS-certificering og dermed papir på deres kompetencer i forhold til at styre ledere og medarbejdere sikkert gennem forandringsprocesser.

Læs mere

Fokus på demens

Demens er på dagsordenen overalt i landet. Også i Type2dialog, som har travlt med at løse en masse spændende opgaver på området - vi har netop hjulpet Sundhedsstyrelsen med at komme godt fra start med udviklingen af en række nye håndbøger om demens.

Læs mere

Styrk koordineringen af indsatser i borgernes rehabiliteringsforløb

"Før havde vi slet ikke det samme flow i samarbejdet. Mødemodellen sparer os for mange spildte kræfter.” Sådan lyder det fra medarbejderne i Bornholms Regionskommunes hjemmepleje og visitation. Her høster både borgere og medarbejdere frugterne af en styrket koordinering af den tværfaglige indsats i borgernes rehabiliteringsforløb.

Læs mere

Megatrends udfordrer sundhedsvæsenet

Fremtidens sundhedsvæsen bliver mere proaktivt end reaktivt, og der kommer endnu mere fokus på forebyggelse og borgerinddragelse. Samtidig stiller den teknologiske udvikling store krav til nytænkning af arbejdsgange mm.

Læs mere

Succes med nyt arbejdsredskab til tidlig opsporing i Helsingør

Bedre arbejdsmiljø og livskvalitet. Sammen med Type2dialog har plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør Kommune udviklet og implementeret et nyt arbejdsredskab til tidlig opsporing af blandt andet udadreagerende adfærd.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune designer fremtidens kommunale sygepleje

I kølvandet på fusionen af Sundhed & Handicap og Pleje & Omsorg i Faaborg-Midtfyn Kommune følger nu en banebrydende udviklingsproces. Med inddragelse af ledere og medarbejdere designer kommunen i samarbejde med Type2dialog fremtidens kommunale sygepleje: Det nære sundhedsvæsen tænkes ind i Den Rehabiliterende Organisation.

Læs mere

Mød os på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum

Den 10. og 11. maj kan du traditionen tro møde Type2dialog på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg Kongres & Kultur Center. Kom fordi vores stand, og få en snak om fx sikker medicin i praksis, tilsyn, demensindsatser, rehabilitering og borgerinddragelse.

Læs mere

PAV: Stærkt samarbejde med Brydehusets eksperter

Sammen med nogle af landets førende rusmiddeleksperter skal Type2dialog udbrede et forbehandlingsprogram, der klæder medarbejderne på landets åbne anbringelsessteder på til at støtte unge med en rusmiddelproblematik.

Læs mere

Følg os på LinkedIn

Hold dig ajour med Type2dialogs udviklingsprojekter, samarbejdspartnere, konferencer, kurser og ledige stillinger på LinkedIn.

Læs mere

Mindeord over partner Tina Hedemann Jørgensen

Den 5. april mistede vi en fantastisk kollega.

Læs mere

PAV: De første hold er fyldt op og klar til KickOff i maj

Prøv Andre Veje - eller blot PAV - er et gratis forløb med faglig kompetenceudvikling og implementering med fokus på unge og rusmidler. 15 åbne anbringelsessteder er frontløbere i forbindelse med den landsdækkende udrulning af PAV-metoden.

Læs mere

Kristeligt Dagblad-reportage om Mandeklubben i Roskilde

Øl, udflugter og fællesskab. De ældre herrer i Roskilde sætter pris på deres lille klub, som har haft besøg af Kristeligt Dagblad. Type2dialog bistår kommuner landet over med implementering af mandeklubber.

Læs mere

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.